Unis

Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları geliştirmek. Tespit edilen yazılım ihtiyaçları yazılmasının, güncellenmesinin ve veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak.

e-BAP Modülü

e-BAP (Ersoft Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu) Üniversiteler için hazırlanmış olan bu otomasyon Bilimsel Araştırma Projelerindeki tüm işleyişi internet üzerinden kontrol ederek, bu şekilde işlerin daha hızlı, eksiksiz ve takip edilebilir olmasını sağlar.

Neden e-BAP: e-BAP evraklar üzerinden zor, hataya açık ve yavaş olarak işleyen klasik süreci kolay, hatasız ve hızlı olarak yapabilmeyi sağlar. Yürütücülerin başvurularını internet üzerinden takip edebilmesini, BAP Koordinasyon biriminin ise tüm işlemleri hatasız kontrol edebilmesini sağlar

Bilgi İçin Tıklayınız

e-Ek Ders Modülü

Üniversitelerde akademisynelerin ek ders ücretlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan, web tabanlı ve php ve mysql kullanan modüldür.

Örgün eğitim, ikinci öğretim, Lisans üstü eğitim puantajları kolayca yönetilebilmektedir.

YÖK Mevzuatına uyumlu ve hatasız çalışmaktadır.

Bilgi İçin Tıklayınız

Akademik Bilgi Yönetim Modülü

Unis otomasyonunda yeralan modüllerden akademik bilgi yönetim modülü, akademisyenin mesleki deneyimlerini, çeşitli alanlarda gerçekleştirmiş olduğu akademik çalışmaları, bu çalışmalardan elde ettiği başarıları ve çalışmalarına ait tüm detayları bir arada tutabildiği bir platformdur. Akademik modülde yer alan temel alanlar; mesleki deneyim, proje ve patentler, yayınlar, bilimsel faaliyetler, başarılar ve tanınırlık, dokümanlar, sanatsal etkinlik alanları bulunmaktadır.